Canisterapie

V rámci dlouhodobého projektu Canisterapie se od roku 2006 každý školní rok účastní 60 - 80 dětí odborně vedených canisterapeutických lekcí se speciálně vycvičenými psy. Ve školním roce 2017/2018 mohl projekt pokračovat díky štědrosti Nadace ČEZ. Děkujeme!

Cílem projektu je pomocí canisterapie podpořit rozvoj osobnosti dětí s postižením a přinášet jim radost z příjemných prožitků.

                  

          

Canisterapie (rehabilitace pomocí psů) je uznávanou alternativní formou rehabilitace. Pro terapii využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka a klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při navazování kontaktu s lidmi, kteří obtížně komunikují, při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, s dětmi s mentálním postižením, v logopedické a rehabilitační praxi.

Canisterapii v rámci našeho projektu zajišťuje akreditovaná odbornice s praktickými zkušenostmi a již navázaným dobrým vztahem s dětmi z naší školy. Projekt probíhá formou pravidelných každotýdenních padesátiminutových lekcí. Kromě těchto pravidelných lekcí se každoročně uskutečňují v rámci projektu i speciální akce, například celodenní výlet do přírody nebo Mikulášský den se psy.

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu jednoznačně potvrdilo, že projekt poskytuje očekávané přínosy, zejména pozitivní vliv na děti v těchto oblastech: 

  • rozvoj komunikace, řeči a slovní zásoby,
  • rozvoj hrubé motoriky a zlepšení pohybových dovedností,
  • zlepšení psychické pohody a pozitivního naladění,
  • relaxace, uvolnění a celkové zklidnění,
  • zlepšení vztahů a spolupráce v kolektivu,
  • rozvoj vztahu ke zvířatům.

Dosavadní průběh projektu je hodnocen velmi pozitivně jak ze strany dětí a jejich rodičů, tak ze strany pedagogů a psychologů. Naším záměrem je dlouhodobá realizace projektu v dalších letech a zapojení vyššího počtu dětí do terapie.

Realizace projektu dětem dlouhodobě přináší nejen velkou radost, ale zároveň významně podporuje jejich rozvoj.
 

 Profil projektu Canisterapie ke stažení

pdf (134 kB)

 

TIP

04.01.2017 19:33
Pocta pro divadelní soubor Slunovrat a všechny jeho přiznivce! V rámci magazínu Klíč natočila Česká televize pořad o Slunovratu, který je připomenutím už téměř deseti let veřejného vystupování i...